KULLANIM

1. Kullanım Koşulları: Bu uygulamayı kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde Uygulamayı kullanmamanızı öneririz. Eğer uygulamayı kullanmaya başladı iseniz kullanma koşullarını kabul etmiş sayılırsınız. Kullanıma başladığınız andan itibaren burada yazılı koşullar siz ve Uygulama Sahibi arasında bu Uygulamanın ve Servislerinin kullanımı konusunda bağlayıcı bir Sözleşme niteliği kazanmış olacaktır.

2. Değişiklikler ile Özel Madde ve Koşullar Ekleme: Uygulama sahibi, istenilen herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin burada yazılı kullanım koşulları üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır. Yapılan değişiklikler ve eklenen maddeler taraflar üzerinde bağlayıcı olduğundan, en son kullanım koşullarından haberdar olunması için bu sayfanın düzenli olarak ziyaret edilmesi gerekmektedir. Bu uygulamayı, yapılabilecek bu tarz değişikliklerden sonraki kullanım, söz konusu hüküm ve değişiklilerin kabul edildiği anlamını taşır. Uygulamadaki bazı yerlerin kullanımı veya bu yerlerle kurulacak etkileşim hakkında özel bir takım ek hüküm ve şartlar geçerli olabilir. Söz konusu hüküm ve şartlar üzerinde de herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır. Uygulama üzerindeki bu yerlerin, yapılabilecek bu tarz değişikliklerden sonraki kullanımı, söz konusu özel hüküm ve şartları da kabul anlamını taşır.

3. Garanti Olmaması: Bu uygulama olduğu gibi sunulmakta olup, yasalar tarafından izin verilen en geniş şekliyle, yazılı ya da sözlü herhangi bir garanti içermemektedir. Uygulama Sahibi, yazılı ya da sözlü, belirli bir amaca (yeterli kalite, amaca uygunluk veya tarife uygunluk gibi zımni şartlar da dâhil olmak üzere) ya da ihlale karşı uygunluk garantileri dâhil olmak üzere (ancak bununla sınırlı kalmayarak) hiç bir garanti vermediğini beyan eder. Uygulama Sahibi, bu uygulamada yer alan işlev ve Servislerin hatasız olduğu, kusurların giderileceği ya da bu uygulamanın hizmete sunulmasında kullanılan sunucu ile beraber uygulamanın kendisinin virüs ya da başka zararlı içerik taşımadığı garantisini vermez.

4. Müdahale Yasağı: Uygulama ve servislerinin güvenliğini ihlal etmek ya da ihlal etmeye teşebbüs etmek yasaktır. Bu tarz ihlallerde hakkınızda cezai işlem uygulanabilir ve kamu davası açılabilir. Herhangi bir ihlal iddiası Uygulama Sahibi tarafından soruşturulacak ve yasa dışı bir ihlal olduğundan şüphelenildiği takdirde soruşturmayı yürütecek ilgili yasal kurumlarla işbirliğine gidilecektir. Uygulamanın güvenliği, herhangi bir sınırlandırma olmaksızın, aşağıda belirtilen koşullarda ihlal edilmiş sayılacaktır: Yukarıdaki eylemlerin gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi halinde ilgili kişi, kullanıcı ve üyelerin Uygulama ve Servis erişimi sonlandırılır. İhlali gerçekleştiren kişi veya kişiler, yasalar uyarınca, hakkı ihlal edilen kişi veya Uygulama Sahibine karşı mali hukuki ve cezai anlamda sorumludur.

5. Diğer Yasak Eylemler: Uygulama ya da Servislerinin kullanımı kapsamında yapılması yasak olan diğer eylemler şunlardır:
6. Hizmetler: Uygulamada ücretsiz hizmetler vardır. Uygulama Sahibinin ücretsiz hizmetleri ücretli hale getirme hakkı saklıdır. Hizmetlerin bir kısmının veya tamamının geçici veya devamlı olarak kaldırılması hakkı saklıdır.

7. Bilgiler: Uygulama Sahibi, Uygulamada yer alacak bilgiler/içerikler ve tahminlerin doğruluğunu garanti ve taahhüt etmemektedir. Bu bilgi ve açıklamalara göre girişimde bulunan kişiler kendi girişimlerinin sonuçları nedeniyle Uygulama Sahibi’ne husumet yöneltemezler. Uygulama Sahibi, Uygulama üzerinde yer alan bütün bilgileri, tahminleri, tasarımı veya bir kısmını önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirebilir veya kullanım dışı bırakabilir.

8. Uygulamanın Kullanımı: Uygulama kullanıcıların istifadesine olduğu gibi sunulmakta olup, Uygulama kullanıcısına özel bir garanti verilmemektedir. Uygulamaya erişen kişiler bu Uyugulamada yer alan her türlü bilgiye göre girişimde bulunmak veya bulunmamak hakkına sahiptir. Bu konuda verilecek kararın hukuki sonuçları tamamıyla kullanıcılara aittir. Uygulamada yer alan bilgiler, her türlü yazı, resim ve tahminler hiçbir şekilde basılı ya da elektronik ortamda kaynak belirtmeden ve izinsiz olarak iktibas edilemez. Uygulama Sahibinin her türlü yayın hakkı saklıdır. Burada açıkça belirtilen amaçlar dışında, bu Uygulamanın hiç bir bölümü herhangi bir şekilde (yazılı çıktı alma, diske kaydetme, başka bir siteye yerleştirilme, herhangi başka bir şekilde indirme gibi yollarla) kopyalanamaz, (kopyalarının dağıtımı dahil olmak üzere), çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz ya da içeriği değiştirilip tahrip edilemez.

9. Kullanıcı Bilgileri: Kullanıcı bilgileriniz, kullanıcı güvenliği ve bazı istatistikî değerlendirmeler için herhangi bir biçimde kullanılabilir. Bunlar bir veri tabanı üzerinde tasnif edilip muhafaza edilebilir. Bu bilgiler; ilgilinin veya Uygulamayı ziyaret eden kullanıcının kimliği, adresi, e-posta adresi, telefonu, faaliyet alanı, IP adresi, Sitenin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, alan adı tipi, tarayıcı tipi, tarih ve saat gibi bilgilerle sınırlıdır. Kullanıcı Uygulamaya bağlandığında ya da kullanırken bilgisayarına ya da telefonuna “cookie” olarak adlandırılan bazı bilgiler yüklenebilir. Bu bilgilerle ziyaret özelleştirilmiş olur ve müteakip ziyaretlerde ,Uygulama Kullanıcıyı önceden tanıma imkânı bulur. İstediğiniz takdirde bu bilgileri bilgisayarınızdan ya da telefonunuzdan silebilir ya da bloke edebilirsiniz.

GİZLİLİK

1. Uygulama Kullanım Koşulları: Uygulamayı kullanmaya başladığınız andan itibaren bu uygulama (Salla Tutsun) ile diğer ilintili sitelere ve bu Uygulama üzerinden veya bu Uygulama aracılığıyla sunulan belirli bazı servisler, ve işlevlere erişim ve kullanım hakkı kazanmış olacaksınız. Bu Uygulama ve Servisleri kullanıyor olmanız, (Salla Tutsun uygulamasında yer alan) Kullanım Koşulları kurallarını kabul ettiğiniz anlamını taşımaktadır. Kullanım Koşulları ile burada yazılı gizlilik hükümlerinde öngörülen zorunlulukları yerine getiremeyeceğinizi düşünüyorsanız, bu Uygulama veya Servisleri kullanmayınız. Uygulama Sahibi kendi nam ve hesabına çalışan bağımsız bir kişi olduğu için; Kullanım Koşulları ile Gizlilik Koşullarını kabul ederek bu Uygulamadan herhangi bir şekilde yararlanmayı kabul etmeniz halinde yapacağınız bütün işlemlerle ilgili olarak Uygulama Sahibinin hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanım sırasında toplanan bilgilerin niteliklerinden, nasıl kullanıldığından ve bu bilgileri diğerleri ile hangi durumlarda paylaşıldığından haberdar olunması için yapılan değişiklikler bu sayfada sunulacaktır. Burada yazılı Gizlilik Koşullarında önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkımız saklı olduğundan Gizlilik Koşullarının düzenli olarak ve dikkatle okunması gereklidir.

2. Kullanım Şartları: Uygulamamızı tercih etmeniz durumunda, ziyaretiniz ve gizlilik taahhüdü kapsamında doğan her türlü anlaşmazlık, oluşabilecek hasarlar ve yargı hükümlerinin uygulanması dâhil olmak üzere, burada verilen Gizlilik Koşulları ve Uygulama Kullanım Koşullarına tabidir.

3. Kullanıcı Bilgilerinin Gizliliği: Gizli ya da üzerinde fikri hak sahibi ya da maliki olduğu düşünülen hiçbir materyal ve bilgi bu Uygulamaya gönderilemez ya da bu Uygulama aracılığıyla başka bir yere iletilemez. Bu Uygulamada gönderilen ya da bu Uygulama aracılığıyla iletilen her türlü materyalin gizli ya da özel olmadığı kabul edilecektir. Verilen materyal açısından ise bu bilgilerin telif hakkı ücretine tabi olmadan, dünya çapında kullanımı, dağıtımı, iletimi, sergilenmesi, halka sunulması, çoğaltılması hakkını kayıtsız şartsız ve feshedilemez bir şekilde vermiş olursunuz.

4. Gizlilik Koşullarını İhlal: Uygulama Sahibi burada yazılı gizlilik koşullarına uyulmaması ya da kuralları ihlal etme girişiminde bulunulması durumunda, sistemde mevcut bilgileri reddetme ya da silme hakkıyla birlikte önceden haber vermeksizin Kullanıcıların Uygulama ve servislere erişimini askıya alma ya da sonlandırma ve bu Gizlilik Koşullarını her zaman değiştirme hakkını (zorunlu olmamakla birlikte) saklı tutar. Koşulların Kullanıcı adına hareket eden üçüncü bir kişi tarafından dolaylı ihlali ya da ihlal girişimi olması ya da doğrudan ihlali durumunda da ihlal gerçekleşmiş sayılır.